Принтирай  

Събития

Kурсoве

Курсът на Дейл Карнеги

Ще се научите да заздравявате междуличностните отношения, да контролирате стреса и да управлявате бързо променящите се работни условия. Ще бъдете по-добре подготвен да действате като убедителен комуникатор и като фокусиран лидер, както и да разрешавате проблеми. Ще развиете нагласа за поемане на отговорност с увереност и ентусиазъм.

Лидерски умения за мениджъри

През времето развитието в областта на лидерството е означавало различни неща. Модерният лидер знае какво означава развитието на умения, необходими за мотивацията на съвременния екип. Нужните умения могат да бъдат придобити чрез обучителна програма за лидерско развитие, което е по-малко напрягащо от принудата те да бъдат придобити на работното място. Проправяйки пътя си нагоре по стълбицата, Вие сте се сблъсквал с многобройни лидерски стилове на предходни поколения мениджъри.

Предимство в търговската дейност

Да продаваш, означава много повече от това просто да опишеш няколко характеристики и ползи. В съвременния свят продажбите са по-конкурентни, от когато и да било. Това, което е работело в миналото, вече не е приложимо. Добрите търговци следват процес, който тръгва от намирането на потенциални клиенти и стига до затваряне на сделката. Великите търговци комбинират този процес със страстта да направят продажбата. Ефективност в продажбите е единственият курс, който ще Ви даде двете страни от уравнението. Процесът на изграждане на търговски умения, на който ще се научите, е незаменим и уникален. Той ще Ви покаже как да управлявате времето и територията си ефективно, да определяте потенциални клиенти интелигентно и да се изправите пред тях успешно. Ще Ви помогне да структурирате ясно и въздействащо послание при търговски срещи.

Двудневни семинари

Силно въздействащи презентации

Независимо дали убеждавате колеги, продавате на клиент или ентусиазирете екип, в силата на Вашата презентация се крие разликата между успеха и провала.

 
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com