Принтирай  

Казуси

Дейл Карнеги Трейнинг партнира на компании и организации от различен размер за да предостави измерими бизнес резултати.

Вижте примерните решения по-долу.

Санта Клара Валей Банк (Santa Clara Valley Bank)
Санта Клара Велей Банк (Ес Си Ви Банк) е банка с три клона, базирана в Калифорния с около $115 милиона в активи.
 

Бизнес предизвикателство

"Моралът спадна до много по-ниски нива от оптималните и в резултат, атмосферата стана напрегната и неплодотворна. В нашите екипи липсва мотивираност за адекватно посрещане на нуждите на пазара и за съжаление това забавя процеса на растеж на новия ни клон" твърди Майкъл Хаус, Главен Изпълнителен Директор.
 

Решение

Дейл Карнеги Трейнинг органицира интензивна програма за Ангажиране на членовете на екипа. Специалистите на Дейл Кранеги помагат за внедряването на промени в организацията, както и за оценяването и заздравяването на процеса на планиране в банката.
 

Резултати

Си Ес Ви Банк се радва на изключително крайно изпълнение през последните 6 месеца. Случилите се промени имат ефект върху цялата компания - от морала и комуникацията, до нивата на грешки и обслужването на клиенти.
 
 
Назад
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com