Принтирай  

Казуси

Дейл Карнеги Трейнинг партнира на компании и организации от различен размер за да предостави измерими бизнес резултати.

Вижте примерните решения по-долу.

Ърбън Инджиниъринг (Urban Engineering, Inc.)
Основана през 1960, Urban Engineers, Inc. 
 

Бизнес предизвикателство

Urban е изправена пред предизвикателствата от изискването за нова собстеност и подобряване на комуникацията между служителите и организацията. "Трябва да разберем различните песпективи за това, на къде определени хора се опитват да доведат бизнесът," твърди Д`алба. "До сега не общувахми ясно." 
 

Решение

Дейл Карнеги Трейнинг предостави персонализирана програма за лидерство, която съответства на конкретни нужди на Urban. Докато се опитваха да подобрят уменията си за комуникация и разбиране, служителите работеха, като част от Urban екип, а не като страничини консултанти.
 

Резултати

"Нашите умения да общуваме станаха изключителни. Повечето от нас сме инженери и се занимаваме с това, защото сме добри с числата, и не толкова в уменията си да общуваме. Разбрахме, че хората, който участваха в програмата на Дейл Карнеги Трейнинг вече могат без предварителна подготовка да направят съобщение до останалите, което да съдържа всички важни важни елементи за ясно изразяване на идеята и мотивиране за действие," потвърди D'Alba. Дейл Карнеги Трайнинг научи него и неговите колеги как наистина да слушат и общуват по вежду си и с клиентите си.
Назад
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com