Принтирай  

Казуси

Дейл Карнеги Трейнинг партнира на компании и организации от различен размер за да предостави измерими бизнес резултати.

Вижте примерните решения по-долу.

Фред Уебър (Fred Weber, Inc.)
Фред Уебър главният лидер в проекти свързани с тежкото и магистлално конструктиране в областта на Сейнт Луис. Също така, компанията е най-големият доставчик на материали за региона, специализиращ в предоставянето на цялостни услуги в пректи с бетонна и асфалтова настилка.
 

Бизнес предизвикателство 

Фред Уебър желае да се справи с нуждата от нови попълнения в застаряващата се работна сила. Новите мениджъри имат желанието да встъпят в длъжност и да заемат ролите на своите предшественици, но малко от тях са преминали през обучение или притежават уменията, наобходими за да управляват ефективно.
 

Решение 

Обученито за лидерство на муниджъри на Дейл Карнеги Трейнинг предлага правилиният баланс от работа в екип, обучение, учение, базирано на принципи и практически умения, които да помогнат на компанията за създаването на единна управленческа визия. Участниците от компанията са поставени в среда, в която се налага да общуват по мужду си и да се учат един от друг.
 

Резултати

Чрез обучението с Дейл Дейл Карнеги, Ферд Уебър открива, че ефективното лидерство не се онтася толкова до управлението, колкото до окуражаването за атмосфера на иновации, в която служителите се чувстват ценени  и могат да успеят.  Нови проекти за иновации, необмисляни до момента, показват възможности за приходи , една от които е съкращаване на разходите с ховече от два милиона долара.
Назад
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com