Принтирай  

Контролирайте стреса на работното място

Customer Service
 

 

 
Стресови ситуации има по време и на добри и лоши икономически условия. Но, когато времената са трудни, обстановката допълнително се усложнява. Личните проблеми могат директно да повлияят на проблемите в работата. Като мениджър, е важно да осъзнавате, че проблемите в изпълнението на Вашите служители могат да бъдат причинени от външни фактори.  Ваше задължение е да създадете обстановка, която да намали стреса и да увеличи ангажираността. В работна среда, като тази, служителите ще бъдат повече мотивирани да разкрият потенциала си и да постигат резултати. Ето 8 съвета, които ще помогнат на Вас и Вашия екип да кантролирате стреса и тревогата в трудни моменти.
 

1. Живейте в днешния ден.

Един отдаден професионарлист приключва всеки контакт с клиент по начин, по който негативни преживявания наяма да увредят бъдещите отношения с него. Не позволявайте успешното или пагубно минало да влияе върху сегашното Ви изпълнение. Когато става дума за обслужване на клиенти, живейте в днешния зен. 
 

2. Не правете от мухата - слон.

Когато се фокусирате върху дребните неща губите перспектива. Гледайте голямата картинка. Тове ще Ви помогне обективно да разграничавате дребните детайли от съществените проблеми.
 

3. Работете с неминуемото.

Осъзнайте, че положението Ви е неизбежно. Ако се научите да разпознавате ситуациите, върху които нямате контрол, ще имате контрол върху емоционалния аспект от самата ситуация. Когато работите с крайния резултат правите съзнателен избор за това, как да отговорите на неминуемата ситуация.
 

4. Решете точно колко тревоги си струва определено нещо и не му отреждайте повече.

Веднъж като вземете решение, ще е по-лесно да намерите начини да подобрите ситуацията и да продължите напред.
 

5. Създайте щастие за другите.

Този принцип апелира към Вашите възвишени мотиви. Трудно е да запазите негативното си настроение, когато вършите нещо добро и от помощ за някой друг. На кратко: Извършването на добро дело за другите Ви кара да се чувствате добре.
 

6. Очаквайте неблагодарност.

Във Вашата работа предоставяте различни услуги. Когато го правите, вероятно очаквате някакъв сигнал за благодарност в замяна. Тези очаквания рядко биват отговорени със същото. Ако получите благодарност от някой, трябва да мислите, че сте късметлия - имате си работа с благодарен човек. Повечето хора не са свикнали да да изразяват благодарност, дори когато им предоставите отлично обслужване. Не трябва да позволявате неблагодарността да ви възпира.
 

7. Вложете ентусиазъм в работата си.

Ентусиазмът е позитивната енергия и продължително усилие, което Ви кара да продължавате напред към целите си. Вземането на решение да имате позитивно отношение може да бъде съществено за Вашата удовлетвореност от работата с външни и вътрешни клиенти.
 

8. Давайте най-доброто от себе си.

Трудно е да понасяте критика, особено когато е незаслужена или накърнява Вашето его. Един от начините да реагирате на критиката е да се запитате дале давате най-доброто от себе си и това, което можете. Ако е така, трябва да се опитате да не го приемате лично. Ико има място за подобрение, можете да погледнете критиката обективно и поемете отговорността върху подобряване на изпълнението си.
 

Назад

 
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com