Принтирай  

Събития

Kурсoве

Курсът на Дейл Карнеги

Ще се научите да заздравявате междуличностните отношения, да контролирате стреса и да управлявате бързо променящите се работни условия. Ще бъдете по-добре подготвен да действате като убедителен комуникатор и като фокусиран лидер, както и да разрешавате проблеми. Ще развиете нагласа за поемане на отговорност с увереност и ентусиазъм.

Лидерски умения за мениджъри

През времето развитието в областта на лидерството е означавало различни неща. Модерният лидер знае какво означава развитието на умения, необходими за мотивацията на съвременния екип. Нужните умения могат да бъдат придобити чрез обучителна програма за лидерско развитие, което е по-малко напрягащо от принудата те да бъдат придобити на работното място. Проправяйки пътя си нагоре по стълбицата, Вие сте се сблъсквал с многобройни лидерски стилове на предходни поколения мениджъри.

Предимство в търговската дейност

Предимство при продажбите е единственият курс, който Ви предоставя критичните за осъществяването на продажба умения, тъй като той е единственият, във чийто сесии са вплетени доказаните принципи на Дейл Карнеги Тренинг.

Двудневни семинари

Силно въздействащи презентации

Независимо дали убеждавате колеги, продавате на клиент или ентусиазирете екип, в силата на Вашата презентация се крие разликата между успеха и провала.

 
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com