Принтирай  

Наръчници

Като глобален лидер в бизнес обученията и развитие , Дейл Карнеги Трейнинг публикува ръководства. Тези ръководства Ви предлагат полезни съвети за ефективност на работното място. Свалете Ръководствата на Дейл Карнеги Трейнинг днес!

 

PDF_IconТайните на успеха на Дейл Карнеги

Книгата на Дейл Карнеги Как да спечелим приятели и да влияем на другите е най-въздействащата бизнес книга на двадесети век. Свалете безплатно копие на неговите принципи и разберете защо!Това са същите принципи, които използваме в нашите обучения и консултиране на професионалисти и компании от всички сегменти на бизнеса по света. 


PDF_IconЕфекнивност на презентацията: Ръководство за ефективно говерене пред публика

Свалете безплатно копие на Да говорим по-ефективно Част Първа– Говорене пред публика: Бърз и лесен начин! Тази презентационна книжка предоставя съвети и успешни примери, които господин Дейл Карнеги открива през своята кариера. Научете неговите тайни, за да можете и Вие да говорите ефективно!


PDF_IconЕфективност на продажбите: ръководство за справяне с възраженията на клиента

Ефективното справяне с възражения обикновено е процес, който изисква внимателни, деликатни, позитивни и фактически отговори към нуждите на клиентите. Техните възражения не винаги са рационални. Трябва да отговорите на емоционалните нужди на клиентите и да премахнете обстоятелствата, възпрепядстващи покупката, ако желаете да имате дългосрочни резултати.


PDF_IconРъководство за отлично обслужване на клиенти

Съвети на Дейл Карнеги за отлично обслужване на клиенти - Безплатно! Дейл Карнеги написва най-въздействащата бизнес книга на двадесети век - Как да спечелим приятели и да влияем на другите. Научете как да прилагате принципите от тази книга в контекста на обслужването на клиенти и започнете да предоставяте такова на световно ниво, днес!

PDF_IconРъководство за лидерски умения

Помогнете на Вашите служители да усъвършенстват изпълнението си: БЪДЕТЕ ТЕХЕН КОУЧ! Съвременният лидер трябва да подобри уменията си за мотивиране на служителите до съвършенство, и ключова роля за това е коучингът. Помогнете на служителите си да подобрят своето изпълнение и това, на компанията.


PDF_IconРъководство за справяне с вътрешни конфликти

Вътрешните конфликти могат да бъдат разрушителни за морала и резултатите на Вашата компания. Разполагането с правилни умения за разрешаване на вътрешни конфликти е едно от най-големите предизвикателства в днешния бизнес свят и е съществено за постигането на успех. Раководството за справяне с вътрешни конфликти предлага практически стратегии за разрешаване на междуличностни конфликти на работното място и помага да промените отношението и поведението си за съвместно намаляване на напрежението.


PDF_IconASTD Проучване: Постигане на успешна ангажираност

Компаниите с ангажирани служители побежават своите конкуренти с 40%-200%. Постигането на успешно ангажиране означава премахване на няколко препядствия за добро приключване на работата. Статията Освободеният човешки потенциал предлага преглед на възможните пречки и решения, които да помогнат на Вас и Вашия екип за изграждането на основи за успех! Разберете как да развиете система, която да освободи най-доброто във вашите хора.


PDF_IconASTD проучване:Ангажираност на служителите

Свалете безплатно това ASTD проучване, спонсорирано от Дейл Карнеги, за начина, по който учението на работното място оказва ефект върху нивата на ангажираност.

 
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com