ВИЖ: Обобщение Месец Седмица all
 
 
 
Ефективност в продажбите

Предимство в търговската дейност

Предимство при продажбите е единственият курс, който Ви предоставя критичните за осъществяването на продажба умения, тъй като той е единственият, във чийто сесии са вплетени доказаните принципи на Дейл Карнеги Тренинг.

 
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com