Принтирай  

Казуси

Дейл Карнеги Трейнинг партнира на компании и организации от различен размер за да предостави измерими бизнес резултати.

Вижте примерните решения по-долу.

Кей Кей Ий Аркитектс (KKE Architects)
Кей Кей Ий Аркитектс е установена, успешна частна компания, базирана в Минеполис. Тя е на 39- то място от Американските архитектурни фирми за водещи публикации в индустрията, с близо  $45 милиона годишни приходи, притежаващи шест офиса.
 

Бизнес предизвикателство

Когато Кей Кей Ий навършва четирдесетата година от своя бизнес, тя е изправена пред предизвикателството да поодържа и резширява своето развитие във водещето. Едно от предизвикателствата е определянето и развитието на следващия екип висш изпълнителен мениджмънт, който да управлява компанията. Друго предизвикателство е нарастващата нужда от подкрепянето на традиционният успех на компанията, включващ продължителни и развиващи се отношения,  с не толкова сигурната задача за отговаряне на запитвания и предложения.  Кей Кей Ий преминава през трето поколение управление в компанията, което може да се окаже проблематично за всяка организация, в която уменията, нужни за успеха на бизнеса, са различни от  нужните на мениджърите за управление на служителите и компанията. 
 

Решение

Кандидати от Кей Кей Ий са избрани за обучението за лидерство на мениджъри на Дейл Карнеги (LTM) Дейл Карнеги Курсът, базирано на техните успехи в компанията и потенциал да бъдат лидери и, в някои случаи, умения за конкретно лидерство и управление на служители, които имат нужда да бъдат усъвършенствани.
 

Резултати

Рандал Лидерман, Ей Ай Ей, Директор, забелязва незабана и и зклучителна трансформация в инавата на успех на новите предложения и го свързва пряко с курсът за Обучение за лидерство на мениджъри. Той казва, "Бяхме част от голяма конкуренция за нов проект в нашия остовен пазар. Изпратихме проекта и получих обаждане от клиента, който каза: 'Отпадате, защото не харесваме един от вашите подчинени консултанти.' " 
 
Един месец по-късно, след като кандидатите от Кей Кей Ей вземат участие в осем-степенния Процес на планиране от обучението за лидерство на мениджъри, те изпращат на ново проектът до клиента. Линдирман казва: "Когато хишехми новото предложение просто минахме през всяка от Прецеса на плениране и се оказа, че бяхме избрани за проекта.  Изварвянето на пътя от "дисквалифицирани"  до "одобрени" беше удивително, но когато прочетох във вестника и видях причините, поради които сме избрани сред останалите, шест от осем-те бяха в моите записки от Дейл карнеги Трейнинг процесът на планиране.
Назад
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com