Принтирай  

Казуси

Дейл Карнеги Трейнинг партнира на компании и организации от различен размер за да предостави измерими бизнес резултати.

Вижте примерните решения по-долу.

Грийн Маунтин Кофи (Green Mountain Coffee)
Грийн Маунтин Кофи Роустърс, лидер в специализираната кафяна индустрия да популарни със своето кафе, получило многобройни награди, иновативно преготвяне и бизнес практиките за социална отговорност. 
 

Бизнес предизвикателство

След стабилният успех в тухния основен пазар, Грийн Маунтин Кофи Роустърс решават, че ще направят усилия за разширяване. За да подсигурят културата си и проготвят своите служители за предизвикателствата напред, трябва да конкретизириат своите инциативи за обучение. 
 

Решение

Дейл Карнеги Курсът въвлича служителите на Гийн Маунтин в сериозна учебна програма разпределена във времето, която комбинира индивидуален коучнг с групово обучение. За 12 седмици участиниците да ангажирани в продължитилин цикъл от подобрение, по време на който те преминават от залата за обучения до работното си място и обратно, прилагайки принципите на практика и получавайки обратна връзка от своите колеги.
 

Резултати

Подобренията от към иновации и споделяне на идеи водят до рапространение на проектите с особено голям напредък и креатимни идеи, които помагат за подобряването на ефективността и поддържането на стабилен успех.
 
"Наистина можете да видите промяната в хората. Те са забележително различни. Ангажирани са. Преминават отвъд границата за да свършат задачите си." 
~ Боб Стилър, Основател и Председател на Борда на борда
 
Назад
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com