Принтирай  

Казуси

Дейл Карнеги Трейнинг партнира на компании и организации от различен размер за да предостави измерими бизнес резултати.

Вижте примерните решения по-долу.

Хю Саймънс (Hugh Symons)
Решенията за аудио - визуалният хардуер и софтуер са революционни за дигиталната медия и комуникации.
 

Бизнес предизвикателство 

В пазар, който става излючително конкурентен и предизвикателен, Хю Саймънс Комюникешън трябва да бъдат по- пъргави и ефективни. Компанията трябва по-добре да се възползва от човешкия си капитал, да ангажира своите служители да мислят да себе си и да бъде по-креативна и проактивна.
 

Решение 

Хю Саймънс Комюникешън започва да изисква от всеки мениджър  да участва в обучението за лидерство на мениджъри на Дейл карнеги Трейнинг. Обучението, след това, се резвива и към отдел Продажби, който преминава през курсът Ефективност на продажбите на Дейл Карнеги.
 

Резултати 

Боб Суийтлав обяснява:" Ако погледна три години назад във времето и не бях участвал в обучението на Дейл Карнеги Трейнинг, в каква ситуация щях да бъда? Щях ли да имам по-висок оборот? Вероятно. Щях ли да имам по-малко ефективни мениджъри? Определено! Силно препоръчвам Дейл Карнеги Трейнинг, защото мисля, че нищо не би могло да даде същият резултат."
Назад
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com