Принтирай  

Казуси

Дейл Карнеги Трейнинг партнира на компании и организации от различен размер за да предостави измерими бизнес резултати.

Вижте примерните решения по-долу.

Каргил (Cargill)
Каргил, международен доставчик на продукти и услуги в хранително- вкусовата промишленост, земеделието и управлението на риск има 160,000 служители в 67 страни.   
 

Бизнес предизвикателство

Каргил има нужда да ангажира и мотивира своите служители, намали техния оборот, и да повиши продукцията за да може да отговори на търсенето на клиентите.
 

Решение 

Двадесет и осем от петдесетте и четири служители в отдел Здраве и Храна участват в тридневни, интензивни, персонализирани срещи за усъвършенстване на процеса. 
 

Резултати 

Установени са нови процедури и нови роли, които да до олеснят напрежението и намалят разширения обхват на отговорностите. Наблюдават се измерими резултати  в ангажираността на служителите, водищ до забелеително по-ниски нива на на оборот на служителите, както и изпълнение и резултати, задлужаващи награди и признание.
Назад
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com