Принтирай  

Казуси

Дейл Карнеги Трейнинг партнира на компании и организации от различен размер за да предостави измерими бизнес резултати.

Вижте примерните решения по-долу.

Джон Диър (John Deere)
Диър енд Къмпани, основана през 1837(общо наричана Джон Диър), се развива от малък магазин до бизнес по целия свят, който има 56,000 служители. 
 

Бизнес предизвикателство

Поради голямата конкуренция в фермерската и земеделската индустрия, Джон Диър желае да се фокусира върху усъвършенстването но търговските умения на своите служители. Те решават да поставят ударението техниките на продаване върху стойността на продуктите и услугите на Джон Диър.
 

Решение 

Локализирана възможност за обучение на Дейл карнеги Трейнинг, предлага типът спициализирано ретионално обучение, което Джон Диър търси. Трейнерите, разбиращи местните условия, могат да работят заедно с териториалните мениджъри на Дийр за да определят предезвикателставата, които стоят пред тях в регионалев план. Дейл Карнеги предлага персонализирани решения за обучение за всеки дфис на компанията, определяйки курсът на работа с примери, специфични за индустрията и казуси, свързани с проблемите, коите търговците могат да срещнат в сферата.
 

Резултати 

До края на обучението, търговците променят своето отношение и придобиват нова вяра в своито способности. "Сега имам възможност да подсигуря поръчките на фабриката, докто преди никога не съм можел да го направя успешн," коментира Шелдън Гелър, Маркетинт Мениджър на Джон Гелър.
 
Доставките на Джон Дилър за Mейн са в размер между $50 хиляди и $75 хиляди по време на събития с отворени врати. Тази година размерът скача на $350 хиляди. Обучението доказва да осъществи незабавни, измерими, дългосочни резултати за Джон Диър.
 
Назад
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com