Принтирай  

Сфери на обучение

Компетентностите, научени чрез нашата карта ЖИВОТ са предоставени чрез шест различни сфери на обучения.  Тези сфери могат да бъдат разделени на повече от 150 обучителни модула с възможност за интегриране, за да могат да отговорят на нуждите на вашата организация. Изберете Вашата сфера на интерес по-долу за да научите повече.
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com