Принтирай  

Ангажираност на членовете в екипа

126129RKECMYK75

Искам да

Ангажираност на членовете в екипа

Иновативен подход за придобиване на отдаденост на служителите към целите на организацията чрез обучение и развитие на работното място.

Филтрирай според съдържанието:
Филтрирай според компетенцията:
 
   Основни компетенции     Сходни компетенции
 
  Заглавие на модула Съдържание Компетенции
PDF Document Основи на сплотяването на екип Работа в екип
 
Междуличностни умения, Лидерски умения , Работа в екип
 
 
Поведение, Ценности , Визия
PDF Document Работа с хора с трудни характер Междуличностни умения
 
Поведение, Междуличностни умения
 
 
Комуникация, Работа в екип
PDF Document Internal Conflict Resolution Разрешаване на конфликт
 
Разрешаване на конфликти
 
 
Комуникация, Връзка с външната околна среда
PDF Document Leveraging Diversity Разнообразност
 
Разнообразна среда, Адаптивност
 
 
Поведение, Работа в екип
PDF Document Managing Across Generations Разнообразност
 
Лидерски умения , Разнообразна среда
 
 
Мениджмънт в Човешките ресурси, Влияние
PDF Document Managing Diversity Разнообразност
 
Лидерски умения , Разнообразна среда
 
 
Влияние, Работа в екип
PDF Document Understanding Generational Diversity Разнообразност
 
Връзка с външната околна среда , Разнообразна среда
 
 
Междуличностни умения, Работа в екип
PDF Document Valuing Diversity Разнообразност
 
Връзка с външната околна среда , Разнообразна среда
 
 
Комуникация, Работа в екип
PDF Document Балансиране между работата и личния живот Справяне със стрес
 
Инициативност , Упревление на стреса
 
 
Връзка с външната околна среда , Ценности , Визия
PDF Document Външни партньорства Работа в екип
 
Връзка с външната околна среда , Работа в екип
 
 
Междуличностни умения, Професионализъм , Ориентиран към резултати, Ценности , Визия
PDF Document Емоционален контрол Справяне със стрес
 
Поведение, Междуличностни умения
 
 
Връзка с външната околна среда , Упревление на стреса, Адаптивност
PDF Document Запазване на емоционален контрол при конфликт Разрешаване на конфликт
 
Управление на конфликти
 
 
Комуникация, Междуличностни умения, Стрес мениджмънт
PDF Document Избягване на “прегряването” Справяне със стрес
 
Упревление на стреса
 
 
Управление на промените , Инициативност , Визия
PDF Document Изваждане на открито на конфликтните ситуации Разрешаване на конфликт
 
Разрешаване на конфликти, Инициативност , Ценности
 
 
Комуникация, Връзка с външната околна среда , Междуличностни умения, Упревление на стреса
PDF Document Как да даваме своя принос, като член от екипа Работа в екип
 
Отчетност, Професионализъм , Работа в екип
 
 
Поведение, Комуникация, Връзка с външната околна среда , Междуличностни умения, Ориентиран към резултати
PDF Document Комуникация - дипломатичност и такт Комуникация
 
Комуникация, Междуличностни умения, Професионализъм
 
 
Разрешаване на конфликти, Осъзнаване на външните фактори
PDF Document Комуникация между поколенията Разнообразност
 
Комуникация, Разнообразна среда
 
 
Връзка с външната околна среда , Междуличностни умения
PDF Document Конфликтът като възможност за развитие Разрешаване на конфликт  
Комуникация, Междуличностни умения, Управление на конфликти, Стрес мениджмънт
PDF Document Междуличностна компетентност за кариерно развитие Междуличностни умения
 
Комуникация, Междуличностни умения, Лидерски умения
 
 
Влияние, Работа в екип , Разнообразна среда
PDF Document Междуличностна компетентност: Влияние върху промяната Междуличностни умения
 
Разрешаване на конфликти, Междуличностни умения, Лидерски умения
 
 
Управление на промените , Работа в екип
PDF Document Междуличностна компетентност: Връзка с останалите Междуличностни умения
 
Комуникация, Междуличностни умения, Лидерски умения
 
 
Влияние, Работа в екип , Разнообразна среда
PDF Document Междуличностна компетентност: Най-добрите практики Междуличностни умения
 
Междуличностни умения, Работа в екип , Адаптивност
 
 
Комуникация, Влияние, Разнообразна среда
PDF Document Междуличностна компетентност: Подсилване на работата в екип Междуличностни умения
 
Отчетност, Междуличностни умения, Работа в екип
 
 
Поведение, Комуникация, Адаптивност
PDF Document Намаляване на стреса чрез нови работни навици Справяне със стрес
 
Ориентиран към резултати, Упревление на стреса
 
 
Отчетност, Лидерски умения , Адаптивност
PDF Document Общуване с различни персонални стилове Комуникация
 
Комуникация, Разрешаване на конфликти, Връзка с външната околна среда
 
 
Влияние, Междуличностни умения, Адаптивност
PDF Document Основи за успех Междуличностни умения
 
Комуникация, Визия
 
 
Връзка с външната околна среда , Междуличностни умения
PDF Document От конфликт към сътрудничество Разрешаване на конфликт
 
Разрешаване на конфликти, Екипност
 
 
Комуникация, Влияние, Междуличностни умения, Ценности , Креативно мислене
PDF Document Поддържайте стреса и безпокойството в перспектива Справяне със стрес
 
Междуличностни умения, Упревление на стреса, Адаптивност
 
 
Комуникация, Лидерски умения , Взимане на решения
PDF Document Поддържане на измерим успех Комуникация
 
Отчетност, Ориентиран към резултати
 
 
Комуникация, Инициативност
PDF Document Позитивност вместо уволнения Справяне със стрес
 
Връзка с външната околна среда , Междуличностни умения, Упревление на стреса
 
 
Поведение, Адаптивност
PDF Document Посредничество при конфликти Разрешаване на конфликт
 
Комуникация, Разрешаване на конфликти
 
 
Лидерски умения , Професионализъм
PDF Document Преговорите: Подход чрез човешки отношения Междуличностни умения
 
Междуличностни умения, Ориентиран към резултати, Адаптивност
 
 
Творческо мислене, Професионализъм
PDF Document Приключване на успешен екип Работа в екип
 
Управление на промените , Мениджмънт в Човешките ресурси, Лидерски умения , Работа в екип
 
 
Връзка с външната околна среда , Влияние, Инициативност , Професионализъм , Ориентиран към резултати, Визия
PDF Document Разбиране на разнообразността Разнообразност
 
Работа в екип , Разнообразна среда
 
 
Комуникация, Междуличностни умения
PDF Document Разнообразност: Международни пътувания и култура Разнообразност
 
Професионализъм , Разнообразна среда
 
 
Комуникация, Ценности
PDF Document Сплотяване на екипа Работа в екип
 
Междуличностни умения, Лидерски умения , Работа в екип
 
 
Поведение, Ценности , Визия
PDF Document Създаване на успешен екип Работа в екип
 
Поведение, Работа в екип
 
 
Отчетност, Междуличностни умения, Ценности , Визия
PDF Document Умения за слушане с цел повишаване на комуникацията Комуникация
 
Комуникация, Връзка с външната околна среда
 
 
Поведение, Междуличностни умения, Ценности
PDF Document Управление на „трудни” служители Работа в екип
 
Поведение, Влияние, Управление на конфликти
 
 
Комуникация, Междуличностни умения, Осъзнаване на външните фактори, Екипност
PDF Document Управление на стреса Справяне със стрес
 
Поведение, Връзка с външната околна среда , Упревление на стреса
 
 
Междуличностни умения, Адаптивност
PDF Document Учтиво несъгласие Разрешаване на конфликт
 
Комуникация, Разрешаване на конфликти, Връзка с външната околна среда
 
 
Поведение, Междуличностни умения, Адаптивност

Talent Management White Paper Управление на таланта
Изтегли бялата книга

Succession Planning White Paper Планиране на приемствеността
Изтегли бялата книга

Employee Engagement White Paper Ангажираност на служителя
Изтегли бялата книга

Ангажиране на служителите

Анкета: Комуникацията ли е ключът към ангажираност на служителите?
Yes
Yes
 100.00%
No
No
 0.00%

 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com