Принтирай  

Процесът

Процесът на картата Живот е устроен така, че да достигне до ядрото на нуждите на Вашата организация и развие конкретни решения за нея, базирани на методите на Дейл Карнеги Трейнинг. Ние следваме процес от 5 стъпки:
 

imap_image_bulgarian1. ЖЕЛАНИЕ

Стратегическа визия на вашата организация - "трябва да бъде" противопоставено с "както е в момента".
 
 

2. ИЗСЛЕДВАНЕ

Стратегически разговор с Вас, за да разберем къде стоят бизнес операциите днес, до искате да ги доведете и какво трябва да се промени, за да се стигне до там.
 
 

3. ВЪВЛИЧАНЕ

Определяне на съответствието между визия, пропуски в уменията, които да бъдат разрешени, и гледни точки, които да бъдат променени чрез тестване и проучвания.
 

4. ОБНОВЛЕНИЕ

Установявяне на посредничество, което подкрепя Вашия стратегически стремеж, предоставя измерими резултати, чертае директно компетентностите, нужни за подтикване на стратегическия стремеж, комбинира развитието на тези компетентности с промяна на поведението и синхронизира емоционалната интелигентност с корпоративните инициативи.
 

5. ТРАНСФОРМАЦИЯ

Осигуряване на дългосрочна поведенческа промяна и придобиване на емоционална и интелектуална ангажираност към корпоративните цели.
 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com