Принтирай  

Бяла книга върху Ангажираност на служителите

Компаниите губят около $350 милиарда на година поради неангажираност на служителите. Вашата компания НЕ трябва да бъде една от тях.

Неангажираността на служителите и  високата степен на  обмен на хора влияят върху продуктивността на бизнеса, нивото на иновации и крайния резултат. Нашата Бяла книга Отвъд правилата за ангажираността дискутира ефективните стратегии и тактики, които изграждат корпоративната култура на ангажираност.
 
• Разберете ползите от ангажиражирания екип
• Избегнете грешките, които много компании правят
• Нучете конкретни съвети за индивидуални личности, колеги, мениджъри, отдел Чевешки ресурси и Висш мениджмънт.
 
Попълнете формулара по-долу и вземете Бялата книга сега!
    Показва желаното поле
Име     
Фамилия     
Дльжност     
Компания     
Адрес     
Пощенски код     
Град     
Държава     
Телефон     
Електронна поща     
Индустрия     
Бих искал/лa да получa бъдещи промоции от Дейл Карнеги Трeйнинг.     

 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com