Принтирай  

Бяла книга върху План за приемственост

Трабва да имате правилните хора на всички ключови позиции - днес и за в бъдеще. Научете как можете ефективно да запълните потока от служители!

succession_icon_buНашата Бяла книга  Болтовете и гайките на плана за приемственост, Ви показва, как да изградите вътрешна сила и как да имате план за приемственост под ръка така, че Вашата организация да бъде готова за промени в персанала - неочаквани или планирани!
Бялата книга дискутира:
 
• Значение на разликата между планиране на приемствеността и планиране на заместване.
• Цели и обхват на плана за приемственост
• 7 основни компонента на плана за приемственост.
 
Научете как да развиете съществуващия талант на  Вашата организация до най-пълния му потенциал — Попълнете формуляра по-долу и вземете Бялата книга сега!
 
    Показва желаното поле
Име     
Фамилия     
Дльжност     
Компания     
Адрес     
Пощенски код     
Град     
Държава     
Телефон     
Електронна поща     
Индустрия     
Бих искал/лa да получa бъдещи промоции от Дейл Карнеги Трeйнинг.     

 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com