Принтирай  

Бялата книга за управление на таланта

Определяне значение на управление на талантите за Вашата организация.

talent_icon_buБялата книга на Дейл Карнеги Трейнинг, Въведение в управлението на таланти, предлага практически стратегии и тактики, които ще помогнат на Вашата организация да определи служителите с най-продуктивно изпълнение чрез развитието на карта която включва:
 
• Специфични съвети за мениджъри, човешки ресурси и висш мениджмънт
• Съществени компоненти за успех
• Индикатори за изпълнение
 
Направете първата стъпка към подобряване на работната сила във вашата организация.   Попълнете формуляра по-долу и вземете Бялата книга сега!
 
    Показва желаното поле
Име     
Фамилия     
Дльжност     
Компания     
Адрес     
Пощенски код     
Град     
Държава     
Телефон     
Електронна поща     
Индустрия     
Бих искал/лa да получa бъдещи промоции от Дейл Карнеги Трeйнинг.     

 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com