Принтирай  

Регистрирайте се за Информационния бюлетин!

form_head_16
 
Безплатният Информационен бюлетин на Дейл Карнеги Трейнинг предлага съдържателни съвети и техники за справяне с най-критичните проблеми от бизнеса и работното обкръжение. Всеки проблем се фокусира върху различна сфера от работата, за да помогне на Вас и вашата организация да постигнете целите си.
 
За да получите копие от бюлетина на Дейл Карнеги, моля, попълнете формуляра по-долу.
    Показва желаното поле
Име     
Фамилия     
Дльжност     
Компания     
Адрес     
Пощенски код     
Град     
Държава     
Телефон     
Електронна поща     
Индустрия     
Бих искал/лa да получa бъдещи промоции от Дейл Карнеги Трeйнинг.     

 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com