Принтирай  

Наръчник за лидерски коучинг

Помогнете на служителите си да усъвършенстват изпъленинето си: БЪДЕТЕ ТЕХНИЯ КОУЧ!

Съвременният лидер трябва да развива умения, който да мотивират служителите до отличие и ключът сред тези умения е кучинга. Научете седемте стъпки за ефективен коучинг, дискутирани в Процесът на коучинг за подобряване на представянето, който е развит от Обучение за лидерски умения за мениджъри на Дейл Карнети Трейнинг.

  1. coaching_icon_buОпределете възможността
  2. Представете си желания резултат
  3. Установете правилното поведение
  4. Намерете
  5. Развийте практиката и уменията
  6. Засилете прогреса
  7. Наградете

Помогнете на Вашите служители да усъвършенстват своето изпълнение и в отговор - това на компанията Ви!

Попълнете формуляра по-долу и за да свалите Ръководството сега!

    Показва желаното поле
Име     
Фамилия     
Дльжност     
Компания     
Адрес     
Пощенски код     
Град     
Държава     
Телефон     
Електронна поща     
Индустрия     
Бих искал/лa да получa бъдещи промоции от Дейл Карнеги Трeйнинг.     

 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com