Принтирай  

Ефективност в продажбите: Преодоляване на възраженията на клиента

Във всяка ситуация, свързана с продажби, е вероятно да се наложи да продолеете препядствията на един клиент, преди решението за покупка да бъде направено.
Често начинът, по който се "справяме" с възраженията, раздразват клиента. Справянето с възражения ефективно e процес, който включва внимателно и прецизно слушане и позитивен, точен отговор към нуждите на клиента.
 
buyerobj_icon_buВъзраженията на клиента не винаги са рационални. Те често биват емоционални. Вие трябва да отговорите на eмоционалните нужди на клиента и на препядствията, които ги възпират за покупката, ако искате да изградите дългосрочни отношения.
  1. Слушайте
  2. Питайте
  3. Смекчавайте
  4. Отговаряйте
  5. Правете оценка
Попълнете формуляра по-долу, за да свалите Вашето Ръководство сега!!!
 
    Показва желаното поле
Име     
Фамилия     
Дльжност     
Компания     
Адрес     
Пощенски код     
Град     
Държава     
Телефон     
Електронна поща     
Индустрия     
Бих искал/лa да получa бъдещи промоции от Дейл Карнеги Трeйнинг.     

 

111, Bulgaria Blvd. Floor 6, Sofia, 1404, BG
P:+359 2 439 6100

Следвайте ни

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Всички права запазени.
Дизайн и подвържка на страницата от Americaneagle.com